För medlemmar
Ädelkattens medlemmars utställningsanmälningar till

andra klubbar skickas till utställningssekreteraren

Anette Holländare - Klorvägen 6A - 445 33 Bohus

Som medlem i ÄK kan du nu skicka dina anmälningar via e-mail till mig om du har fyllt i en fullmakt att jag får underteckna dina anmälningar. Fullmakten fylls i och skickas till mig med vanlig postgång, den måste vara underskriven av dig. Glöm inte fylla i vilken emailadress du kommer skicka dina anmälningar ifrån, eftersom jag bara kommer att acceptera anmälningar från den adressen. De som skickar utställningsanmälan via email MÅSTE lägga med ett läsarkvitto så att jag kan bekräfta att jag fått deras anmälan.
Hälsningar Anette Holländare


Tänk på att du inte kan ställa ut dina katter med Föreningen Ädelkatten som klubbadress eller registrera kattungar om du inte är huvud eller familjemedlem. Du kan inte heller logga in på onlineanmälan till utställningar.
Här kan du ladda ner en Fullmakt ÄKs utställnings-plusgiro 230075-4