Titelkatter


Titelkatterna ligger kvar 1 år efter tagen titel


Junior Winner

Headturners Black Power
Titel Spinneriets utställning 20/5 2017
Ägare: Annette o Stefan Åkerman  Supreme Champion
Ädelkattens mest framgångsrika katt 2015

SC Rexperiment Miranda JW, vit med orange ögon Devon rex, hona
Titel ÄK 6 december 2015
Ägare: Charlott Stenberg, ÄK

Supreme Champion

GIC Shahi’s Harlem
Titel: 2014-12-07 Ädelkatten, Göteborg
Ägare: Annette ÅkermanSupreme Champion

SC S*Fiddlestix Xplosion, svart Devon Rex, hane
Titel: 2014-05-11 SVISS Trelleborg
Ägare: Charlott Stenberg, ÄK