Om Klubben


Föreningen Ädelkattens Stadgar

Så här beskriver Föreningen Ädelkattens hedersmedlem Maud Dickson klubbens historia
[Läs Historian här]

Föreningen Ädelkatten
bildades 1967. Föreningen är genom SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) ansluten till FIFe (Fédération International Féline d´Europe).


Föreningens ändamål är

Att arbeta för vidgad förståelse för och uppskattning av katten som sällskapdjur.
Att inom sig samla enskilda medlemmar som vill arbeta för raskattens fortsatta utveckling genom anskaffande av förstklassigt avelsmaterial, fortbildning genom att följa nya rön på det genetiska området samt ha en strävan att bibehålla eller förbättra raskattaveln.


Att motarbeta all avel och uppfödning som bedrivs i uppenbart profitsyfte och/eller ingen strävan att bibehålla eller förbättra rasens standard.
Att stödja utbildningen av nya domare.


Att lämna fortlöpande information till medlemmarna om kattens rätta vård och skötsel
Att verka för en aktiv utställningsverksamhet.


Att i ovan nämda syfte, i största möjliga utsträckning samarbeta med likasinnade organisationer inom och utom Sverige.

Allt i överensstämmelse med vad som sägs i klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar

Föreningen Ädelkattens postgiro 23 00 75 -4
Föreningen Ädelkattens bankgiro 414-6676


Medlemsavgifter 2022
Huvudmedlem 400:-
Familjemedlem 100:-
Stödmedlem 150:-
Kattungemedlemskap första året 200:-