Utställningsmöte 25 november

Två veckor före utställningen har vi gemensamt utställningsmöte på Sportarenan i Åkered. Vi samlas vid 12 och äter gemensam lunch och har sedan ett möte där vi fördelar arbetsuppgifter och går igenom vad som händer på en utställning. Ett bra tillfälle att träffa andra medlemmar och umgås en stund.
 Facebookgrupp

Vi har startat en facebookgrupp för alla medlemmar där vi också kommer att lägga ut information till medlemmar och där man kan skriva om saker som rör klubben. Gruppen är sluten och vill du bli insläppt får du leta upp gruppen ”Föreningen Ädelkatten” på FB och be om att bli insläppt så lägger Anette eller Louise, som är huvudansvariga för gruppen, till dig.